Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Świetny tekst o stosunku Michalkiewicza do szczepień i poszkodowanych przez nie ludzi. Jako, że na smartfonach strony na starych Joomlach są ledwie czytelne, postanowiłem wstawić ten tekst na Złoty Mengele. Oryginalny tekst znajdziesz pod linkiem:

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24278&Itemid=53&fbclid=IwAR3jo1UKUxJOzbMvAQ2BGgWWn1QJ6dgxl1FBftXqQKXBOiJ7GBaACV68lAo

Miłego czytania!

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Autor: Renata Kędziora
Tytuł: Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych.

3.4. Zgoda na eksperyment medyczny

Zgoda jest niezbędnym warunkiem legalności każdej czynności medycznej, w tym także eksperymentów medycznych. Wymóg zgody na eksperymenty wynika bezpośrednio z Konstytucji, której art. 39 stanowi, iż nikt nie może być poddany eksperymentom bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Potwierdza to art. 27 § 2 k.k., zgodnie z którym: "Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie". Z kodeksu karnego wynika zatem warunek uzyskania dobrowolnej oraz - co gwarantuje sformułowany w nim obowiązek informowania - świadomej zgody na eksperymenty medyczne. Zauważyć należy, że zawarty w tym przepisie wymóg udzielenia pełnej informacji "na każdym etapie" eksperymentu gwarantuje uczestnikowi dostęp do wiadomości dotyczących przebiegu doświadczenia nie tylko przed, ale i w trakcie doświadczenia878 . Ustawa poświęciła problematyce zgody na eksperyment stosunkowo dużo miejsca, niestety nie uniknięto tu błędów. Analiza tych przepisów, przedstawiona poniżej, pokazuje, że przepisy te niejednokrotnie są niedopracowane, a zawarte w nich nieścisłe sformułowania mogą prowadzić do mylnych wniosków. Ponieważ eksperyment stanowi rodzaj czynności medycznej, należy przyjąć możliwość odpowiedniego stosowania tutaj ogólnych wymogów dotyczących zgody na świadczenia zdrowotne, a przynajmniej korzystać z nich w razie wątpliwości co do interpretacji przepisów o zgodzie na eksperyment (art. 31-35 u.z.l.l.d.). Przepisy te należy traktować jako lex generalis w stosunku do przepisów dotyczących zgody na eksperyment. Szczególne przepisy dotyczące zgody na eksperyment medyczny i formułujące dodatkowe warunki są zawarte w rozdziale 4 (art. 25 i 27 u.z.l.l.d.). Zgoda jest tutaj bardziej istotnym elementem niż przy czynnościach leczniczych. W ramach kontratypowego wyłączenia bezprawności zgoda będzie bowiem stanowić jedną z przesłanek kontratypu decydujących o legalności eksperymentu. Znaczenie zgody wynika też z praktycznych względów. Chodzi tu o zwiększone w porównaniu z czynnościami o charakterze terapeutycznym ryzyko związane z eksperymentami, które uzasadnia te szczególne, zaostrzone wymogi odnośnie do zgody na ich dokonywanie. Ryzyko to sprawia, że zgoda pełni bardzo ważną rolę wśród przesłanek dopuszczalności eksperymentów medycznych.
3.4.1. Podmioty uprawnione do udzielenia zgody

Podkategorie

W tej kategorii znajdziesz linki do różnych portali, związanych ze szczepieniami.

W tym dziale znajdziesz informacje na temat powikłań po szczepionkach.